David Newbatt  Dvanaest aspekata Mihaela
Slika 1 – Jarac

Mihael s mačem od svjetlosti
Kotrast: Aktivno povlačenje i rezignacija
Mihael s dinamičkim pokretom svjetlosnog mača u pokretu prema nebeskoj svjetlosti.
Kotrast: lijebo lik u aktivnom povlačenju u mrak i desno lik koji odustaje u rezignaciji.
Michael mit dem Lichtschwert
Gegenüber dem Abbild von:
Aktivem Rückzug und Resignation
In dynamischer Bewegung gestikuliert Michael mit seinem
Lichtschwert zum himmlischen Licht.
Gegenbilder: eine Gestalt in aktivem Rückzug in die Dunkelheit
und eine Gestalt die Resignation aufgibt.

Dvanaest aspekata Mihaela
Slika 2 – Vodenjak
 Mihael na strani čovječanstva
Kontrast: Rasipanje i akrobatika riječima
Mihael gore u svjetlosti iz daljine osobi koja je tražila njegovo vodstvo nudi pravac.
Kontrast: igra riječima (lijevo), koja vodi u gubitak jasnoće
u odnosu na istinu i pogled na pravi put se rasplinjava i raspršivanje koje sprječava nekoga da vidi istinu. Obje oslikavaju iskušenje ”Čovjeka na putu” i napad na njegov integritet.
Michael zu seiten des Menschen
Gegenüber dem Abbild von: Wortspielerei und Zerstreung Aus der Ferne gebietet Michael, oben im Licht, einem Fuhrungssuchenden den Weg.
Gegenbilder: Wortspielerei (links), die zum Verlust der Klarheit in Bezug auf die Wahrheit führt und die Sicht auf den rechten Pfad
verschwimmen lässt und Zerstreung (rechts), die einen davon abhält, die Wahrheit zu sehen. Beide verbildlichen die Verführung des
‘Menschen-auf-dem-Pfad’ und den Angriff auf seine Integrität.

Dvanaest aspekata Mihaela
Slika 3 – Ribe


Mihael kao Duh našeg Vremena
Kontrast: “Jesam li moga brata pazitelj?”
Mihael sa 12 zvijezda simboliziira zodijak.
Kontrast: figure u prednjem planu imaju gestu pitanja:
“Jesam li ja moga brata pazitelj?” Lik na lijevoj strani je rastrgan dilemom ovog izazova.
Lik u sredini dolje predstavlja obostranu podršku i razumijevanje, djela
koja jačaju izgradnju zajednice.
Michael der Zeitgeist
Gegenüber dem Abbild der Frage:
“Bin Ich meines Bruder’s Hüter?“
Michael mit den zwölf Symbolsternen der Tierkreiszeichen.
Gegenbilder: Die fragende Gestik der Gestalten im Vordergrung:
“Bin Ich meines Bruder’s Hüter?“ Die Gestalt zur Linken ist
von dem Dilemma dieser Herausforderung zerissen.
Die Gestalten im Mittlegrund verbildlichen gegenseitige
Unterstützung und brüderliches Verständnis, Taten
die Germeinschaftsbildung fördern.

Dvanaest aspekata Mihaela
Slika 4 – Ovan


Mihael s nebeskom kočijom
Kontrast: Prespavati pravi trenutak
Ugođaj zore s Mihaelom kao vozačem kočije koja vozi u svjetlu između klisura i tamnih oblaka.
Kontrast jutarnja izmaglica koja sakriva lik
Prespava pravi trenutak i tako propušta zov zore.
Michael mit dem himmlischen Wagen
Gegenüber dem Abbild von:
Den rechten Augenblick verschlafen
Morgenstimmung. Michael der Wagenführer reitet als
Lichtbringer zwischen den Klippen und dunklen Wolken.
Gegenbilder: Eine vom Frühnebel verschleierte Gestalt, die den
rechten Augenblick verschlafend den Morgenruf verpasst.

Dvanaest aspekata Mihaela
Slika 5 – Bik


Mihael kao graditelj
Kontrast: Zaboravnost i propust
Ugođaj hrama. Mihael čeka strukturu nalik portalu koja oslikava formu i harmoničnost.
Kontrast figure koje oslikavaju posljedice zaboravnosti (desno), i propusta (lijevo)
Michael als Baumeister
Gegenüber dem Abbild von:
Vergesslichkeit und Unterlassung
Tempelstimmung. Michael wartet an einem Tor-artigen Bau,
einee Verbildlichung von Form und Ausgewogenheit.
Gegenbilder: Gestalten die Folgen von Vergesslichkeit (rechts),
und Unterlassung (links), verbildlichen.

Dvanaest aspekata Mihaela
Slika 6 – Blizanci

Mihael kao Gospodar kopna i mora
Kontrast: “Ja ne mogu”
Mihael s aktivnom gestom zasjeo je na kopno i more
Kontrast ljudska figura u prednjem planu na granici između kopna i mora. Nema snagu da odgovori ovom pozitivnom izazovu, već je paralizirana raspoloženjem “Ja ne mogu.”
Michael – Herr über Land und See
Gegenüber dem Abbild von: “Ich kann nicht.“
In aktiver Gestik steht Michael rittlings über Land und Meer.
Gegenbilder: Eine menschliche Gestalt an der Schwelle zwischen Land und Meer im Vordergrund. Sie hat nicht die Kraft diese positive Herausforderung anzunehmen sondern is von der Stimmung “Ich kann nicht“ gelähmt.

Dvanaest aspekata Mihaela
Slika 7 – Rak

Mihael s lirom, poziva
Kontrast: Apatija i zaglavljenost
Okružen glazbom, Mihael poziva čovjeka , da stupi u svjetlo.
Kontrast:u snažnoj opreci slika praga ispod kojeg je prikazan izraz apatije (lijevo) i zaglavljenosti (desno).
Michael mit Leier, rufend
Gegenüber dem Abbild von:
Apathie und Festgefahrenheit
Von Musik umschallt, bedeutet Michael einem Menschen in das Licht zu treten
Gegenbilder: In starkem Gegensatz das Bild der Schwelle unter der ein Ausdruck von Apathie (links) und Festgefahrenheit (rechts), dargestellt sind.

Dvanaest aspekata Mihaela
Slika 8 – Lav


Mihael, Heroj Sunca
Kontrast: Ravnodušnost i netolerancija
Kao zračeća plima svjetla sja Mihael iz Sunca prema vani.
 Kompozicija prikazuje Mihaela kako on zmaja baca dolje između dvije negativne kvalitete ravnodušnosti (lijevo) i netolerancije (desno).
Michael der Sonnenheld
Gegenüber dem Abbild von:
Gleitgültigkeit und Intoleranz
Als strahlende Lichtflut scheint Michael aus der Sonne heraus.
Die Komposition zeigt Michael wie er den Drachen zwischen den zwei negativen Qualitäten von Gleichgültigkeit (links) und Intoleranz (rechts) niederringt.

Dvanaest aspekata Mihaela
Slika 9 – Djevica


Mihael kao Gospodar žetve
Kontrast: hvalisavost
Mihael se pojavljuje u krugu žita.U svojoj ruci drži istovremeno srp za žetvu žita  i posudu za žetveni kruh.
Kontrast:geste arogancije i hvalisavosti oko vlastitih dostignuća.

Michael – Her der Ernte
Gegenüber dem Abbild von: Prahlerei Michael erscheint in einem Ährenbund.
In seiner Hand hält er gleichzeitig die Korn schneidende Sichel und die Schale für das Erntebrot
Gegenbild: Die Gestik von Arroganz und Prahlerie über eigene Leistungen.

Dvanaest aspekata Mihaela

Slika 10 – Vaga

 Mihael u Sudu

Kontrast: Ambicija i nestrpljenje

Mihael na svom licu nosi ravnotežu sunčanog križa, Krista, koji sa svojom gestom mjeri kontrast između olovne težine materijalnih dostignuća i kvalitete svjetlom ispunjene ljudske slobode nalik golubici. Slika golubice lebdi iznad ljudskog lika koji pobožno čeka pravi trenutak. Na desnoj strani lik u crnom i crvenom koji drži ključ i pod svaku cijenu želi postići svoj cilj predstavlja egocentričnu ambiciju. Desno od ovog lika je nestrpljenje, nemirno i s kandžastom Rukom koja pokušava dograbiti kutiju s blagom. Na vrhu ovog brda pohlepe je ljudski lik koji je uspio uhvatiti kutiju s blagom, ali ne može nositi njenu težinu.

Michael im Gericht

Gegenüber dem Abbild von: Ehrgeiz und Ungeduld

Michael trägt in seinem Antlitz die Waage des Licht-Kreuzes, des Christus, der in seiner Geste die bleierne Schwere materieller Leistungen mit der von Licht erfüllten taubenhaften Qualität der menschlichen Freiheit aufwiegt. Das Bild der Taube schwebt über der hingebungsvol den rechten Augenblick erwartenden Gestalt. Einen Schlüssel haltend; repräsentiert die rot-schwarze Gestalt (rechts) den auf jede Kosten sein Ziel erreichen wollenden, egozentrischen Ehrgeiz. Rechts von dieser Gestalt sehen wir Ungeduld, unruhig und mit klaubender Hand nach eine Schatzkiste greifend. Am Gipfel dieses Habsuchtberges ist eine menschliche Gestalt, die es zwar erreicht hat die Schatzkiste zu ergreifen, aber nicht in der Lage ist ihr volles Gewicht zu tragen.

Dvanaest aspekata Mihaela
Slika 11 – Škorpija


Mihael s kopljem
Kontrast: Negativni kriticizam
Mihael usmjerava koplje na kontrolirani način protiv napada mračnih, hladnih i nazubljenih šiljaka negativne kritike.

Michael mit Lanze
Gegenüber dem Abbild von: Negativer Kritik
Beherrscht führt Michael seine Lanze wider den Angriff der dunklen,kalten und zackigen Stacheln der negativen Kritik.

Dvanaest aspekata Mihaela
Slika 12 – Strijelac


Mihael kao zaštitnik zemaljske kugle, sa željeznom šipkom
Kontrast: Neodlučnost i očaj
Mihael se prikazuje kao aktivni zaštitnik zemaljske kugle u kojoj živi pravi slika čovjeka. On štiti ljudsku slobodu. On odlučno odbija dohvaćene snage zla sa svojim kozmičkim željeznim štapom. Kontrast: geste nedolučnosti u liku Janusa (lijevo) i jednom liku u krajnjem očaju (desno dolje). Ova se oba lika mogu vjerojatno promatrati i u odnosu na šizofreniju i depresiju.

Michael als Weltenbeschützer, mit eisernem Stab
Gegenüber dem Abbild von: Unentschlossenheit und Verzweiflung
Michael wird als der aktive Beschützer der Weltenkugel in der das wahre Bild des Menschen lebt, gezeigt. Er beschützt die menschliche Freiheit. Entschieden wehrt er die ergreifenden Kräfte des Bösen mit seinem kosmischen eisernem Stab ab. Gegenbilder: Die Gestik von Unentschlossenheit in der Janusgestalt (links) und einer Gestalt in völliger Verzweiflung (rechts unten). Man könnte diese beiden Gestalten vielleicht auch in Beziehung zu hizophrenie und Depression sehen.

Start typing and press Enter to search