KaramArtStudio Zagreb

 In Novosti
Dragi prijatelji, dragi ljudi
obavještavamo Vas da je nakon višegodišnjih priprema grupe KarmaArtStudio organizirana i uspostavljena djelatnost Antropozofskog rada u Zagrebu na sljedećim područjima:
 • SEMINARI BIOGRAFSKOG RADA
 • SEMINARI KARMIČKE PRAKSE
 • SEMINARI PRISTUPA KONFLIKTIMA SA STAJALIŠTA DUHOVNE ZNANOSTI
 • SEMINARI SUVREMENOG UČENJA ODRASLIH
 • RADIONICE S VJEŽBAMA DUŠEVNO-DUHOVNOG JAČANJA
 • SEMINARI I RADIONICE UMJETNIČKE TERAPIJE
 • OBRAZ. SEMINARI ZA SLIKANJE AKVARELOM S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI
 • TERAPIJSKE GRUPE
JAKOV SE HRVA S BOGOM
JAKOV SE HRVA S BOGOM

Antropozofija Rudolfa Steinera,

Obrazovanje-umjetnost-terapija

Svakim uspješnim sagledavanjem vanjskog svijeta razvijamo individualnu snagu i unapređujemo sebe, a svakim uspješnim sagledavanjem sebe mijenjamo svoj odnos naspram vanjskog svijeta mijenjajući time i sam svijet.

Goethe

Dragi prijatelji, dragi ljudi 

obavještavamo Vas da je nakon višegodišnjih priprema grupe KarmaArtStudio organizirana i uspostavljena djelatnost Antropozofskog rada u Zagrebu na sljedećim područjima:

 

 1. SEMINARI BIOGRAFSKOG RADA
 2. SEMINARI KARMIČKE PRAKSE
 3. SEMINARI PRISTUPA KONFLIKTIMA SA STAJALIŠTA DUHOVNE ZNANOSTI
 4. SEMINARI SUVREMENOG UČENJA ODRASLIH
 5. RADIONICE S VJEŽBAMA DUŠEVNO-DUHOVNOG JAČANJA
 6. SEMINARI I RADIONICE UMJETNIČKE TERAPIJE
 7. OBRAZ. SEMINARI ZA SLIKANJE AKVARELOM S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI
 8. TERAPIJSKE GRUPE

i pozivamo Vas na prvu seriju seminara biografije:

 1. Vikend seminar od 29. – 31. ožujka: Seminar biografije I prva tri sedmoljeća do 21.g.
 2. Vikend seminar od 03. – 05. svibnja: Seminar biografije II druga tri sedmoljeća: od 21. do 42. g
 3. Vikend seminar od 31. svibnja – 02. lipnja: Seminar biografije III treća tri sedm.: od 42. do 63. g

 

Mjesto odvijanja seminara:

dvorana Antropozofskog društva Hrvatske „Marija Sofija“ ul. Baruna Trenka br.4. Zagreb

parking u blizini – Paromlinska ulica 10 kn/dan

Program seminara:

PREDAVANJE: Petkom – Teoretski dio od 19:00 do 21:00 – cijena 50kn

PRAKTIČAN RAD: subotom od 9:00 do 18:30 i nedjeljom od 9:00 – 15:00 cijena 350kn

Prijava i informacije organizatorima i odgovornim osobama:

Jelena Raić Alfier tel: 098 746067 mail: jelena.tabo@gmail.com

Renato Jakšić tel: 091 1821754 mail: antropozofija.renato.jaksic@gmail.com

Molimo prenesite svima kojima bi ovo moglo biti od interesa, hvala najljepša.

 

TEME PRVE SERIJE SEMINARA – BIOGRAFIJE

  Seminar biografije I

·         Teoretski dio: Općenito o ljudskom životu, četveročlana konstitucija čovjeka i duševne funkcije. Sazrijevanje tjelesnog organizma i inkarnacija individualiteta u prva tri sedmoljeća. Razvoj mišljenja, osjećaja i volje u prva tri sedmoljeća. Odgoj djece i devijacije razvoja u prva tri sedmoljeća.

·         Praktičan rad: Sagledavanje vlastite biografije: sagledavamo prva tri sedmoljeća – od rođenja do stjecanja punoljetnosti. Produbljivanje spoznaja slikanjem.

Seminar biografije II

·         Teoretski dio: Razdoblje duševnog razvoja, zakon simpatije/antipatije i psihološko disanje. Emotivnost i istinski osjećaji. Nedostatak zdrave osjećajne sredine i depresija. Ovisnička i slobodna ljubav. Doživljaj zarobljene duše na pragu svijesti i kriza srednjih godina kao zahtjev za promjenom životne orijentacije. Stjecanje povjerenja u vlastito mišljenje i zahtjev za potpunim oslanjanjem na vlastitu snagu prosuđivanja.

·         Praktičan rad: Sagledavamo druga tri sedmoljeća: od 21. do 42. godine. Produbljivanje spoznaja slikanjem.

Seminar biografije III

·         Teoretski dio: Duhovni razvoj nakon 42. godine. Materijalna, imaginativna, inspirativna i intuitivna spoznaja. Svjesna preobrazba sebe kroz suvremeno duhovno školovanje. Objektivno i beskompromisno suočavanje sa samim sobom i rođenje duhovnog sebstva u duši. Zrcaljenje evolucije ljudske svijesti u individualnoj biografiji.

·         Praktičan rad: Sagledavamo treća tri sedmoljeća: od 42. do 63. godine. Produbljivanje spoznaja slikanjem. Osobe mlađe od 42. godine posebnim vježbama produbljuju stečenu samospoznaju.

 VODITELJ SEMINARA:

Katica Radonić, zdravstvena i socijalna pedagoginja i terapeutkinja terapeutskog slikanja

 

 • Rođena 1950., diplomirala 1974. na Fakultetu ekonomskih znanosti „Sveučilišta u Zagrebu“ i deset godina radila u struci.
 • 1988. završila studij zdravstvene pedagogije i socijalne terapije u Velikoj Britaniji i radila u životnim zajednicama s djecom s posebnim potrebama u Škotskoj, a kasnije u kreativnim radionicama mladih i odraslih s posebnim potrebama u Irskoj, Norveškoj i Engleskoj.
 • U suradnji s poglavarstvom Grada Zagreba osniva 1991. ustanovu „OZANA“ s integracijskim programom djece predškolske dobi s posebnim potrebama i radionicama s odraslim štićenicima
 • 1997. završila studij umjetničke terapije u Njemačkoj, radila u bolnicama i terapijskim centrima u Njemačkoj i Švicarskoj i u kreativnim radionicama mladih s posebnim potrebama u Irskoj, Norveškoj i Engleskoj. U vrijeme studija slikala je s izbjegličkom djecom u Hrvatskoj, a po povratku u Hrvatsku vodila je tečajeve i radionice slikanja s djecom i odraslima, radila je terapiju s djecom s razvojnim poteškoćama i posebnim potrebama i vodila radionice umjetničke terapije s odraslima.
 • U Njemačkoj se osposobila i za vođenje seminara biografskog i karmičkog rada što nastavlja raditi i u Hrvatskoj u kombinaciji s umjetničkom terapijom.

Start typing and press Enter to search