Plan rada za 19.11.2018.  Studijski radni materijal br. 13.