UDRUGA ZA PROMICANJE I RAZVOJ EURITMIJE “STOIMENA” organizira seminar : ANTROPOZOFSKO RAZUMIJEVANJE MEDITACIJE

Predavanje prof. Ante Kolege

PREDAVANJE Dr.sc. Wolfganga Sassmannshausena 

Plana rada za 09.10.2018

Korekcija termina

Predavanje 2.10.2018.

STUDIJSKI RAD NA PRAKTIČNOJ PRIMJENI BLAGA ANTROPOZOFIJE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU