O PRAKTIČNOJ PRIMJENI ANTROPOZOFIJE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU

 

„Pisanica“ za razvoj kulture duhovnog, duševnog i materijalnog bitka prema Antropozofiji Rudolfa Steinera,

Splitski ogranak Antropozofskog Društva Hrvatske,

Prezentacija plana i prog. rada utorkom u Splitu za period od 10.’18.do 06.’19.

Predavanje iz tri djela:

– O EURITMIJI – Enita Nurkić,

– O SLIKARSKOJ RADIONICI –  Snježanka Jadrijević,

– i O PRAKTIČNOJ PRIMJENI ANTROPOZOFIJE U SVAKOD. ŽIVOTU – Renato Jakšić

Split 15.09.2018.

 

 

O PRAKTIČNOJ PRIMJENI ANTROPOZOFIJE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU

Uvod:

Rudolf Steiner je veliki kršćanski posvećenik, posljednji u nizu od dvanaestorice velikih posvećenika koji su gradili i vodili kulturni razvoj čovječanstva.

Ubraja se u red veličina kao što su Mojsije, Buda, Zaratustra, Ivan-Lazar i drugi.

Iz daljnjeg izlaganja vidjeti će se zašto je posljednji.

Posvećenici su oni ljudi koji su posebnim metodama inicijacije stjecali znanja o planu i namjerama mudrih duhovnih bića koja vode razvoj čovjeka i svijeta.

Rođen je u Kraljevcu, 25. 2.1861. Austrija – a umro je u Dornach-u, Švicarska, 30.3.1925.,

Početkom 20-og stoljeća utemeljio je Antropozofiju kao duhovnoznanstvenu metodu kojom je čovjeku na današnjem stupnju razvoja moguće spoznati biće čovjeka i svijeta na sve tri razine postojanja: materijalnoj, duševnoj i duhovnoj.

Iz Antropozofije su proizašle sekcije ili discipline na područjima: znanosti, umjetnosti, religioznog i društvenog uređenja čovjeka, kao što su: waldorfska pedagogija, biodinamička poljoprivreda, antropozofska medicina, zdravstvena pedagogija u radu sa djecom s teškoćama u razvoju, organska arhitektura, scenska umjetnost euritmija – koja je ujedno i oblik zdravstvene terapije,  antropozofsko slikarstvo temeljeno na Goetheovoj teoriji boja, tročlano socijalno uređenje države i društva, kršćanska zajednica, i druge.

Sve ove nabrojane discipline su danas po svojoj prirodi najnaprednija dostignuća u čovjekovom kulturnom razvoju.

 

Što je Antropozofija, i zašto bi se trebali baviti Antropozofijom.

Antropozofija je u današnje vrijeme jedina cjelovita duhovno znanstvena metoda ili put spoznaje čovjeka i svijeta na sve tri razine postojanja: materijalnoj, duševnoj i duhovnoj.

Čovjek je u svom razvoju došao do stupnja na kojem mora odgovornost za svoj razvoj, a time i sam svoj razvoj preuzeti u svoje ruke.

Mudro duhovno vodstvo svijeta dovelo je čovjeka do stupnja razvoja u kojem je ostvario samosvijest – svijest o sebi kao individualnom biću.

Prema duhovnoj znanosti Antropozofiji Rudolfa Steinera mi danas živimo u vremenu razvoja duše svijesti (1.413g.-3.573g.), i to u doba vladavine Arkanđela Mihaela, koja je započela od 1.879g., a trajati će nešto više od 300 godina,

ovo je doba u kojem, da bi se dalje pravilno razvijao, čovjek mora postepeno osvještavati misiju zla i misiju dobra u svijetu, te iz svoje slobodne volje opredijelit se i svrstati se na   stranu dobra.

U ovom smislu Antropozofija nam je neizostavni alat za daljnji pravilan razvoj.

Steiner kaže da je glavni zadatak čovječanstva u ovo naše vrijeme, vrijeme razvoja duše svijesti; naučiti kako iz susreta sa zlom – razviti pojačanu snagu dobra u sebi i povezati se sa univerzalnim snagama dobra.

 

Razvoj čovjeka i svijeta

Razvoj čovjeka i svijeta od početka do konca odvija se u 7 procesa utjelovljenja naše planete ili krače u 7 planetarnih stanja naše Zemlje, tri su prethodila ovome vremenu u kojem smo sada, i tri nam još predstoje.

U svakom planetarnom stanju do sada čovjek je dobio određeni stupanj oblika, određeni stupanj života i određeni stupanj svijesti.

U prethodna tri planetarna stanja čovjek je od mudrog duhovnog vodstva svijeta dobio fizičko, etersko i astralno tijelo,

u ovome planetarnom stanju u kojemu smo sada čovjek je dobio samosvijest, postao je svjestan sebe, u Antropozofiji tu snagu nazivamo: Ja-jesam snaga, ili snaga samosvijesti,

a u 3 buduća planetarna stanja čovjek mora svojim vlastitim naporima  sam realizirati tri viša stupnja svijesti: u smislu Antropozofije to su svijest imaginacije, svijest inspiracije i  svijest intuicije.

 

Kako čovjek može i mora sam voditi svoj daljnji razvoj, a da bi razvoj bio pravilan?

Tako da iz svoga Ja, svoje Ja-jesam snage, iz svoje snage samosvijesti, iz svoje dnevne budne predmetne svijesti, prerađuje svoja niža tijela koja je dobio u prethodnim planetarnim utjelovljenjima naše Zemlje.

Astralno tijelo i osjećajna duša prerađuju se intelektualnim radom,

eteričko tijelo i razumska duša prerađuju se umjetničkim radom,

fizičko tijelo i duša svijesti prerađuju se religioznim radom – devocionim raspoloženjima.

 

Malo detaljniji prikaz prethodnih planetarnih stanja i elemenata od kojih je čovjek sastavljen, te način kako da svojim Ja, svojom Ja-snagom, svojom dnevnom budnom sviješću, svojim zdravim razumom i zdravim osjećajem za dobro, lijepo i istinito prerađujemo naša niža tijela.

 

U prvom procesu utjelovljenja naše planete čovjek je dobio fizičko tijelo i klicu duše svijesti, u drugom procesu utjelov. naše planete čovjek je dobio etersko tijelo i klicu razumske duše, u trećem utjelovljenju naše planete čovjek je dobio astralno tijelo i klicu osjećaje duše,         u sadašnjem utjelovljenju naše planete čovjek je dobio Ja-jesam snagu, snagu samosvijesti,

u periodu razvoja koji u Antropozofiji nazivamo: u Lemursko doba kada je plan za završni razvoj čovjeka pripremljen,

izvršen je utjecaj na čovjekovo Ja od strane određenih negativnih duhovnih snaga,

uslijed tog negativnog utjecaja kod čovjeka se razvija egoizam, požude i strasti,

i kako to ne bi odvelo u totalnu propast čovjekovu dušu,

pozitivne duhovne snage daju čovjeku protumjere u vidu: jada, nemoći, bola i bolesti,

kako bi se čovjeka sa stranputice vračalo na pravilan put razvoja,

taj negativan utjecaj jednih duhovnih snaga  otvorio je vrata utjecaju drugih negativnih snaga,

u narednom periodu u vrijeme Atlantide, pod tim drugim negativnim utjecajem čovjek potpada pod mogućnost zablude i laži,

za spas čovjekove duše, od totalnog propadanja, ovdje je protumjera od strane pozitivnih duhovnih bića: karma i obaveza ispravljanja loše karme,

imamo i utjecaj trećih negativnih snaga, koji se osobito javlja u naše vrijeme – u vrijeme razvoja duše svijesti (od 15.st.), a pod njihovim utjecajem koji se odnosi na razbijanje čovjekovog života – na razbijanje čovjekovog Ja, 

duhovna pozit. bića su kao protumjeru čovjeku dala: smrt i mogućnost ponovnog rođenja,

kako bi u narednom životu mogao promijeniti – ispraviti ono što nije bilo dobro za pravilan rast i razvoj svoje duše, te nastaviti svoj razvoj u pravilnom smjeru.

 

Idemo još podrobnije razložiti kako se iz Ja-snage prerađuju ostala čovjekova niža tijela

 

1) Prerađivanje astralnog tijela iz Ja-snage odnosi se na znanost, na intelektualni razvoj, na sve ono što možemo nazvati zdravorazumsko shvaćanje i usvajanje mudrosti, na ovaj način se strasti preobražavaju u ideale.      

Pomenute prve negativne snage koje su imale glavni utjecaj na čovjeka u vrijeme Lemurije, danas djeluju tako da razaraju čovjekovo astralno tijelo svim oblicima nasilja (probajte si predstaviti u kom sve obliku i gdje sve oko sebe nalazimo nasilje, navesti ću samo primjer: nasilje u dječjim igricama)

Prisutnost djelovanja ovih prvih negativnih snaga u čovjeku poglavito karakteriziraju: ponos i arogancija.

Prevladavanje utjecaja tih prvih negativnih snaga u današnje vrijeme lako je moguće istinskom spoznajom samoga sebe i svijeta oko sebe (na sve tri razine: materijalnoj, duševnoj i duhovnoj) i na osnovu toga, aktivnim radom na osobnom usavršavanju -nastojati se osloboditi svih nižih strasti i želja, ponosa, amoralnih sklonosti i aktivno raditi na usavršavanju vrlina čovjeka.

Za prevladavanje ovih prvih negativnih snaga važno nam je razviti živo mišljenje, od nebuloznog, iluzornog do jasnog, svjesnog ljudskog mišljenja – živog mišljenja.

 

Što ove prve negativne snage danas rade čovjeku?, one pokušavaju na svaki mogući način odvojiti sferu znanja od sfere ljudske moralnosti, sa ciljem da od čovjeka naprave moralni automat koji je potpuno ovisan u svim etičkim i spiritualnim pitanjima od nekog vanjskog autoriteta, i koji u okvirima svoga znanja stalno naginje bilo nebuloznoj religioznosti, bilo usko ograničenoj materijalističkoj znanosti, a ponekad tome oboje istovremeno.

 

 

2) Prerađivanje eterskog tijela iz Ja-snage odnosi se na umjetnost, rad utorkom  oplemeniti ćemo sa euritmijom i antropozofskom slikarskom radionicom, a o tome ćete više čuti u kasnijem dijelu predavanja od Enite i od Snježanke,

Pomenute druge negativne snage koje su imale utjecaj na čovjeka u vrijeme Atlantide, danas naročito djeluju tako da razaraju čovjekovo etersko tijelo svim oblicima seksualnih sloboda koje prelaze iz normalnih okvira u perverzije svih vrsta.

Prisutnost djelovanja ovih drugih negativnih snaga u čovjeku poglavito karakteriziraju: lažljivost i strah.

Prevladavanje tih drugih negativnih snaga u današnje vrijeme lako je moguće iskorjenjivanjem lažljivosti svake vrste, straha svake vrste i pretjerivanja u sklonostima ka materijalizmu, te kroz svaki zajednički rad ljudi koji je zasnovan na duhovnim načelima.

Za prevladavanje ovih drugih negativnih snaga važno nam je razviti žive imaginacije, a u svakoj pravoj umjetnosti čovjek je uronjen u svijet istinskih imaginacija.

 

Što ove druge negativne snage danas rade čovjeku?, one pokušavaju na svaki mogući način čovjeka odvojiti od imaginativne svijesti koja ga vodi do svjesnijeg iskustva i neposrednog ispunjenja njegove individualne karme, a bez ovoga čovjek gubi iz vida smisao života.

 

3) Prerađivanje fizičkog tijela iz Ja-snage odnosi se na devociono raspoloženje na religioznost, ovo nastojimo ostvariti radom kroz meditacije na Proslov Ivanovog Evanđelja, na Oče naš – kako ga je Steiner molio svaki dan u 18h, te na čitanju Kamena temeljca od Steinera.

Pomenute treće negativne snage koje imaju utjecaj na čovjeka od 15.st., a djeluju tako da razaraju čovjekovo fizičko tijelo, i čovjekovu Ja-snagu svim oblicima ovisnosti.

Prisutnost djelovanja ovih trećih negativnih snaga u čovjeku poglavito karakteriziraju: mržnja i okrutnost.

Prevladavanje tih trećih negativnih snaga u današnje vrijeme lako je moguće slobodnim suvremenim kršćanskim posvećenjem o kojem ući Antropozofija,

ovdje nam je važno razviti čistu, istinsku, nesebičnu ljubav za cijeli svijet i sva bića koja ga nastanjuju.

Što ove treće negativne snage danas rade čovjeku?, one pokušavaju na svaki mogući način kod čovjeka izazvati osjećanje potpune bespomoćnosti prema vanjskim i unutarnjim problemima koji ga sa svih strana opsjedaju i izgledaju mu nerješivim. Dovode čovjeka do stanja očajanja i unutarnje bespomoćnosti, duša čovjeka se predaje, odustaje od života, a posljedice toga su neizlječive bolesti i smrt čovjeka, ali i bolest i smrt Zemaljske kulture.

 

Dok ova tri načina razvoja ne savladamo i ne usvojimo,  Steiner nam daje meditaciju Kamena temeljca kojom se neutralizira djelatnost svih vrsta negativnih snaga,

naravno to traje samo do tada dok im mi sami ponovo ne otvorimo vrata nekim negativnim djelovanjem iz naše duše, kao na primjer: ljutnjom, mržnjom, strahovima, tugom,  ljubomorom, zavišću, ohološću, netolerancijom, ponosom ili slično,

ukoliko se Antropozofijom obrazujemo da u svome biću gajimo i iz njega emaniramo: toleranciju, razumijevanje, susretljivost, poniznost, istinoljubivost, moralnost, etičnost, poštenje, razboritost, ljubav, opraštanje, mir, blagost, dobrotu, vjernost, krotkost, suzdržljivost, čuđenje, poštovanje, harmoniju sa kozmosom, predanost , ali i hrabrost, strpljivost, ustrajnost i određenu agresivnost u smislu „boriti se za svoju stvar – kao lavica za svoje mlade“- osloboditi ćemo se negativnog utjecaja ovih snaga, a također i ovih protumjera što sa njima dolaze u paketu.

 

 

Rezime:

Ponos, strasti i egoizam idu u paketu sa jadom, nemoći, bolom i bolestima.

Lažljivost i obmana sebe i/ili drugih idu u paketu sa lošom i teškom karmom koju ćemo neizbježno morati odraditi.

Nerazumijevanje i nerazvijanje Ja-snage, neprihvaćanje Ja-snage, nedjelovanje iz Ja-snage – iz pune jasne dnevne svijesti (odnosno prepuštanje drugim vanjskim autoritetima da donose odluke za naše osobno djelovanje i za naš osobni razvoj) u ovo naše, današnje vrijeme donosi nam ili ide u paketu sa neizlječivim bolestima, te smrti i čovjeka i kulture.

 

Znanost, umjetnost i religioznost trebale bi ići ruku pod ruku kako bi to bilo na korist za pravilan razvoj čovjekovog bića, rad na sva ova tri kolosijeka, to će biti naša namjera i naši napori antropozofskog rada utorkom.

 

 

Pored ovoga plana Antropozofskog rada utorkom radimo i;

ponedjeljkom od 17 – 19 sati gđa Marija Žarko vodi grupu: rad na Kristologiji,

ponedjeljkom iza 19 sati gđa Marija i ja zajedno vodimo ponavljanje, utvrđivanje pređenog gradiva za obje grupe i tribinu Antropozofije za pitanja po želji,

svaku drugu sedmicu, s našim dragim barba Antom Kolegompetkom navečer organiziramo Antropozofska predavanja , a subotom u prvom dijelu dana organiziramo radionicu Projekcijske geometrije.

-u ovom jesensko-zimsko-proljetnom periodu očekujemo predavanja iz Antropozofije i od; Darka Znaora, Ivana Gnusa, Mladena Zovka, Dinka Rafanelija, Mihovila Mlikotića i Marija Čuletića,

 

 

 

Zaključak

je ujedno i odgovor zašto je Steiner posljednji veliki posvećenik čovječanstva:

danas u vrijeme razvoja duše svijesti, u doba vladavine Arhanđela Mihaela,

svaki čovjek mora sam iz svoje slobodne volje,

donijeti odluku o svrstavanju sebe na stranu snaga dobra,

potom uzeti svoj razvoj u svoje ruke,

Antropozofija nam je (koliko je meni poznato) jedini koristan alat u tome,

te čovjek mora sam sebe dovesti do posvećenja,

do razumijevanja i usklađivanja sebe sa pravilnim razvojem čovjeka i svijeta materijalnog, duševnog i duhovnog,

jer poslije vladavine Arhanđela Mihaela, za nekih 150 godina dolazi doba vladavine Arhanđela Orifiela,

a to će biti vrijeme Božjeg gnjeva, čišćenja svega onoga što od ljudskog roda nije dobro,

to je isto Božja ljubav samo je treba gledati iz jednog drugog aspekta,

(napominjali smo u više navrata: ako dijete ide rukom prema žaru, neće slušati upozorenja roditelja, onda ga roditelj pecne po ruci, pecne ga iz ljubavi da si ne učini veću štetu)

slična čišćenja u povijesti ljudskog roda su nam poznata:

Lemurija je očišćena vatrom i ognjem, Atlantida je očišćena vodom, potopom,

Ivanova Apokalipsa nam je poznata, a govori o narednom čišćenju,

 

milost duhovnoga svijeta da se bavimo Antropozofijom nam je dana, ostalo je na nama.

 

Za sva pitanja po ovom izlaganju molim Vas ne ustručavajte se doći ponedjeljkom ili utorkom na Antropozofiju u Splitu, ili uputiti ih mailom.

 

Veliko hvala svima na sudjelovanju i doprinosima razvoju Antropozofije,

LP, k&r.j.

 

Start typing and press Enter to search