Listopad 2018.g. – plan rada grupe „Pisanica“

O PRAKTIČNOJ PRIMJENI ANTROPOZOFIJE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU

  „Pisanica“ za razvoj kulture duhovnog, duševnog i materijalnog bitka prema Antropozofiji Rudolfa Steinera, Splitski ogranak Antropozofskog Društva Hrvatske, Prezentacija plana i prog. rada [...]

Likovnie radionice na temu bajki braće Grimm u Splitu