Novosti

Svi zainteresirai koji posjeduju na svojim računalima i mobitelima program “Skype for bussines” mogu pratiti predavanja udaljenim pristupom u realnom vremenu putem konferencijske veze i aktivno sudjelovati u raspravi.
Potrebno je mailom kontaktirati organizatora na e-mail adresu  ihtiandar7@gmail.com  na  i 10-ak minuta prije predavanja zatražiti spajanje.

Start typing and press Enter to search